فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر

[[{“value”:”چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر روز یکشنبه، ۳۱ تیر، ۱۴۰۳ توسط موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۶ تیر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: