فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت

[[{“value”:”پانزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت روز سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: