فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی پیشرفت شهرسازی، معماری و عمران

[[{“value”:”اولین کنفرانس ملی پیشرفت شهرسازی، معماری و عمران روز جمعه، ۱۰ اسفند، ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی سارویه, انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۶ خرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: