فراخوان مقاله اولین همایش ملی فلسفه برای کودک

[[{“value”:”

اولین همایش ملی فلسفه برای کودک روز سه شنبه، ۱ آبان، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه بیرجند در شهر بیرجند برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ اول مهر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

“}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: