فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

[[{“value”:”اولین کنفرانس بین المللی در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست روز پنجشنبه، ۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط آروین همایش البرز برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: