فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

[[{“value”:”هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات روز چهارشنبه، ۱۳ تیر، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه خوارزمی در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: