فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی نقش علوم مدیریت و حسابداری در بهسازی سیاست های پولی و مالی

[[{“value”:”اولین کنفرانس ملی نقش علوم مدیریت و حسابداری در بهسازی سیاست های پولی و مالی روز جمعه، ۲۴ اسفند، ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی سارویه, انجمن ایرانی تحقیق در عملیات, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: