فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

[[{“value”:”اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری روز جمعه، ۲۸ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: