فراخوان جايزه دانشمند جوان کميسيون ذرات و ميدان هاي IUPAP

http://www.ifj.edu.pl/IUPAP/IUPAP.gifکميسيون ذرات و ميدان هاي اتحاديه جهاني فيزيك محض و كاربردي (IUPAP-C11) براي جايزه دانشمند جوان فراخوان داد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، اين جايزه دو بار در سال به فيزيکدانان جوان و ممتاز فيزيک ذرات تجربي و نظري اهدا مي شود.

جوايز، شامل يک مدال و 1000 يورو جايزه نقدي است که جولاي امسال در سي و ششمين کنفرانس بين‌المللي فيزيک انرژي بالا در ملبورن استراليا اهدا مي‌شود.

نامزدها بايد پس از PhD، با در نظر گرفتن وقفه هاي کاري، حداکثر هشت سال تجربه پژوهش داشته باشند. دريافت کنندگان پيشين جايزه واجد شرايط نيستند.

کانديداها توسط فيزيکدانان ذرات تجربي و نظري که با کار آن ها اشنا هستند براي دريافت جايزه نامزد مي‌شوند.

براي کانديد کردن افراد بايد توصيه نامه‌اي به همراه CV نامزد و فهرستي از مقالات وي ارسال شود.

اين مدارک بايد تا قبل از اول مارس امسال به هيروکي آيهارا(Hiroaki Aihara)، رييس کميسيون C11 ايميل شود.

اين جايزه علمي جهاني در سال 2008 به دكتر ياسمن فرزان، فيزيك‌پيشه جوان پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي اهدا شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید