فراخوان مقاله دومین همایش ملی روانشناسی کاربردی

[[{“value”:”دومین همایش ملی روانشناسی کاربردی روز شنبه، ۱۶ تیر، ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر) در شهر لنجان برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۰ خرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: