فراخوان مقاله بیست و سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

[[{“value”:”بیست و سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری روز پنجشنبه، ۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط گروه علمی علم آوران دانش در شهر بابل برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: