فراخوان مقاله بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

[[{“value”:”بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران روز دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران, انجمن شیمی ایران در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۷ فروردین ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: