فراخوان مقاله دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها روز چهارشنبه، ۲۸ شهریور، ۱۴۰۳ لغایت پنجشنبه، ۲۹ شهریور، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۱ تیر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: