فراخوان مقاله اولین همایش ملی محیط زیست شهری

[[{“value”:”اولین همایش ملی محیط زیست شهری روز سه شنبه، ۸ آبان، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۰ مهر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: