فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری

اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری روز یکشنبه، ۸ مهر، ۱۴۰۳ لغایت سه شنبه، ۱۰ مهر، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه تهران, دانشکده گردشگری دانشگاه تهران برگزار می شود دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: