فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

[[{“value”:”دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، ۱۴۰۳ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۵ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: