فراخوان مقاله دومین همایش جغرافیا و پایداری محیط(منابع و مسائل آب و چالش های آن در ایران)

[[{“value”:”دومین همایش جغرافیا و پایداری محیط(منابع و مسائل آب و چالش های آن در ایران) روز چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه رازی در شهر کرمانشاه برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: