فراخوان مقاله اولین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان مهندسی عمران ایران

[[{“value”:”اولین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان مهندسی عمران ایران روز پنجشنبه، ۱۷ اسفند، ۱۴۰۲ توسط مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۵ اسفند ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: