فراخوان فصلنامه علمی پژوهش در ایمنی، سلامت و محیط زیست

این نشریه توسط دانشکده و پژوهشکده پدافندغیرعامل دانشگاه جامع امام حسین(ع) منتشر می شود.

نشریه پژوهش در ایمنی، سلامت و محیط زیست طی مجوز معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به شماره ۳۰۲۹ به تصویب رسیده است. این نشریه آخرین دستاورهای محققین کشور را که حاصل پژوهش های اصیل و حاوی نتایج جدید در زمینه های تخصصی ذیل است منتشر می کند:

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: