فراخوان مقاله شانزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی

شانزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی روز یکشنبه، ۲۰ اسفند، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی خاوران در شهر مشهد برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: