فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی

دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی روز شنبه، ۳۱ شهریور، ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: