فراخوان مقاله اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت کسب و کار در دنیای دیجیتال

اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت کسب و کار در دنیای دیجیتال روز جمعه، ۲۸ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات در شهر قائنات برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: