فراخوان مقاله دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم

دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم روز جمعه، ۲۸ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات در شهر قائنات برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: