فراخوان فصلنامه پزشکی شخصی

به استحضار اساتید، دانشجویان و محققین در حوزه ی پزشکی شخصی می رساند، مجله انگلیسی:

“Personalized Medicine Journal(PMJ) ” به آدرس سایت www.pmjournal.ir

موضوعات تحت پوشش: پزشکی شخصی ، سرطان، فارماکوژنومیک، ژنتیک ، درمان هدفمند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: