فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری روز شنبه، ۲۱ بهمن، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۸ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: