فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی و ملی پیشرفت شهرسازی، معماری و عمران

اولین کنفرانس بین المللی و ملی پیشرفت شهرسازی، معماری و عمران روز پنجشنبه، ۱۰ اسفند، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی سارویه, انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: