اولین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری های نوین آموزشی

اولین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری های نوین آموزشی روز سه شنبه، ۱ اسفند، ۱۴۰۲ توسط باشگاه نوآفرینی توسکانو, مرکز نوآوری و فناوری های نوین اینولند , سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز آموزش عالی امام خمینی در شهر کرج برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۵ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: