فراخوان مقاله نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری

نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری روز پنجشنبه، ۲۰ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۰ فروردین ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: