همایش ملی مدیریت، اقتصاد و توسعه دریامحور

همایش ملی مدیریت، اقتصاد و توسعه دریامحور روز سه شنبه، ۲۴ بهمن، ۱۴۰۲ در شهر بندرعباس برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۰ دی ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: