فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر روز سه شنبه، ۲۲ اسفند، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای در شهر خرم آباد برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: