فراخوان مقاله اولین همایش ملی مدیریت و روانشناسی بهره وری با رویکرد فناوری اطلاعات

اولین همایش ملی مدیریت و روانشناسی بهره وری با رویکرد فناوری اطلاعات روز یکشنبه، ۱۰ تیر، ۱۴۰۳ توسط موسسه فرهنگی و هنری مدرسه اولیا با حمایت برخی از دانشگاه ها, با همکاری انجمن علمی روانشناسی بهره وری در شهر کرج برگزار می شود.  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: