فراخوان مقاله هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی روز شنبه، ۷ بهمن، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۵ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: