ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین روز دوشنبه، ۲۱ اسفند، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: