اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان

اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان روز پنجشنبه، ۱۰ خرداد، ۱۴۰۳ توسط مرکز تحقیقات بهداشت باروری و سلامت روان زنان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تبریز در شهر تبریز برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: