چهارمین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی

چهارمین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی روز سه شنبه، ۱۵ اسفند، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه فرهنگیان استان یزد در شهر یزد برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۰ دی ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: