دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست

دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست روز شنبه، ۵ اسفند، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: