دومین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا

دومین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا روز پنجشنبه، ۱۰ اسفند، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: