اولین همایش ملی روابط سالم و روان شناسی مثبت نگر

اولین همایش ملی روابط سالم و روان شناسی مثبت نگر روز جمعه، ۲۷ مهر، ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی خراسان در شهر مشهد برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱ مهر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: