هشتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه (با رویکرد توسعه متوازن و پایدار)

هشتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه (با رویکرد توسعه متوازن و پایدار) روز چهارشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه زنجان, اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در شهر زنجان برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۶ اسفند ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: