چهارمین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

چهارمین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم روز پنجشنبه، ۱۰ اسفند، ۱۴۰۲ توسط انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران در شهر کرج برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: