هفتمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا

هفتمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا روز پنجشنبه، ۱۰ اسفند، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: