اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مدیریت و کامپیوتر

اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مدیریت و کامپیوتر روز جمعه، ۲۵ اسفند، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۹ دی ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: