هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی روز شنبه، ۵ اسفند، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۶ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: