هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی روز سه شنبه، ۱۰ بهمن، ۱۴۰۲ توسط دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران, دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۰ آذر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: