بیستمین کنفرانس بین المللی مدیریت

بیستمین کنفرانس بین المللی مدیریت روز سه شنبه، ۱ اسفند، ۱۴۰۲ توسط دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, انجمن علوم مدیریت ایران در شهر تهران برگزار می شود.  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: