چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران روز سه شنبه، ۱ خرداد، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه زنجان در شهر زنجان برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۵ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: