اولین همایش ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی

اولین همایش ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی روز چهارشنبه، ۲۵ بهمن، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۵ دی ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: