دومین همایش ملی بزرگداشت نظامی گنجینه حکمت ایران

دومین همایش ملی بزرگداشت نظامی گنجینه حکمت ایران روز دوشنبه، ۷ اسفند، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه, اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در شهر ارومیه برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: