بیست و یکمین همایش ملی انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی

بیست و یکمین همایش ملی انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی روز چهارشنبه، ۲۲ آذر، ۱۴۰۲ توسط دانشگاه الزهرا (س) , انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا برگزار می شود.

دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود به این دوره همایش حداکثر تا تاریخ ۱۹ آذر ماه با توجه به محورهای آن اقدام نمایند

  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: