برگزاری سمینار آموزشی

برگزاری سمینار آموزشی تخصصی مهندسی عمران و معماری با متد AIA آمریکا

استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی:

فناوری چه درونزا و مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی باشد و چه با منشأ خارجی و برونزا تلقی شود، مستلزم مدیریت بر فرآیند انتقال و توسعه می باشد. نوآوری عامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته و عامل حسرت کشورهای در حال توسعه می باشد. امروزه فناوری و انرژی نقش اساسی در بهبود زندگی مردم ایفا می نماید، لذا استفاده از نظریات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهی و صنعتی برای برنامه ریزی جهت تقویت چرخه صنعت و تولیدات در زمینه های مختلف از جمله حفظ محیط زیست و معماری شهر پایدار و بکارگیری یافته های جدید جهت رساندن مصرف انرژی به حداقل در فضای شهری و زندگی روزمره حفظ انرژی و به حداقل رساندن مصرف انرژی در جهان یک نیاز مهم می باشد. امروزه ضرورت توجه به وجود عناصر کاربردی در معماری و مهندسی عمران می تواند یک چشم انداز وسیع در راستای حفظ محیط زیست و معماری پایدار و شهری سالم را به ارمغان داشته باشد. لذا تقویت هرچه بیشتر تکنولوژی در معماری، مهندسی عمران و محیط زیست و توسعه آن موجبات باروری و خودباوری مردم یک کشور را نوعاً افزایش داده و آنرا به یک کشور مهم در جهان تبدیل می نماید. آنچه مسلم است حرکت به سوی توسعه وآبادانی زمانی محقق خواهد شد که زیرساخت های علمی وعملی موجودباشد، دانشگاه ها ، سازمان های مهندسی و سایردستگاه های اجرایی ضامن و مجری ایجاد این زیرساخت ها می باشند.

 از این رو برگزاری سمینار آموزشی تخصصی مهندسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران در راستای برگزاری موفق چندین دوره تخصصی و کنگره های علمی توسط AIA و بازتاب بسیار گسترده آنها و با بهره گیری از تجارب گذشته ، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر ایران و جهان و نهادهای علمی پژوهشی فرصتی مناسب جهت تبادل  اطلاعات و ارائه ی یافته های پژوهشی نوین و گردهم آوردن صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، سیاستگزاران و مدیران، سازمانهای ذی ربط و علاقه مند، مهندسین مشاور و متخصصان و علاقه مندان مباحث معماری روز دنیا، مهندسی عمران و محیط زیست می باشد.  برگزاری این کنفرانس امکان تبادل نظر و ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه ها ومراکزتخصصی کشور و جهان درزمینه مفاهیم مشترک مهندسی معماری و عمران وسایرموضوعات مرتبط با محورهای کنفرانس را فراهم می سازد. بر این اساس، دبیرخانه سمینار آموزشی تخصصی(با متدد انجمن معماری آمریکاAIA) با افتخار از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراکز علمی ، تحقیقاتی و صنعتی دعوت می نماید با شرکت در برنامه های متنوع این سمینار در این رویداد مهم بین المللی مشارکت نموده وبا دستاوردهای علمی و اجرایی روز دنیا، زمینه دستیابی به اهداف خود و جامعه را فراهم سازند.

https://www.aworkshop.ir/fa/

اشتراک گذاری نوشته در: